Antwoorden Webpaden
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Bij bestelling van een basispakket antwoordbladen gelden de volgende voorwaarden:

 

 1. Het pakket wordt aangeschaft om te gebruiken op 1 (één) basisschool.
 2. Het doorgeven van de antwoordbladen aan een andere school binnen een stichting is niet toegestaan. Op de antwoordbladen zit copyright.
 3. Om het gebruik op meerdere scholen te mogen gebruiken, hanteert Web-Jack een gunstige korting op bestuursniveau.
  Stuur mij een bericht via het contactformulier.
 4. Het pakket mag wel worden aangeschaft voor een bovenschoolse Plusklas van een Stichting c.q. Bestuur, maar mag dan alléén voor de betreffende Plusklas worden gebruikt.
 5. Bij aanschaf door het bestuur voor meerdere scholen, of door een bovenschoolse ICT-coördinator, fungeert 1 persoon als contactpersoon.
  Hij/zij ontvangt maandelijks de updates en verzorgt de verspreiding.

 6. Web-Jack probeert er voor te zorgen dat de webpaden, enz. zo 'up-to-date' mogelijk blijven en waar nodig te vernieuwen.
  Dit betekent dat het werkblad en vragen aangepast kunnen worden, alsmede het antwoordblad.

  E.e.a. betekent niet dat eenmaal aangeschafte antwoordbladen kosteloos door Web-Jack worden vernieuwd.
  Via mijn gratis nieuwsbrief kunnen vernieuwde antwoordbladen 1 maand kosteloos worden gedownload. 
  Zie hiervoor deze pagina.

 

Web-Jack 2021 (update)

 

 

Lees verder
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Al mijn werk op Yurls is beschikbaar zolang de Yurls-websites zullen bestaan.
Naar ik hoop en verwacht is dit nog heel lang.


Ik kan dan ook nieuw werk blijven maken, waarbij ik tevens de antwoordbladen samenstel, die in uw abonnement zitten.

 

Web-Jack kan echter geen 100% garantie hierover afgeven en is afhankelijk van POLS-Netwerk, de beheerder van Yurls.

 

Mocht onverhoopt in de toekomst een einde komen aan Yurls (en dus ook aan mijn werk), dan is er van de kant van Web-Jack sprake van overmacht en zal er derhalve geen restitutie van vooraf betaalde abonnementsgelden plaatsvinden.

 

© Web-Jack, Boskoop 2016

(Advertentie voor leraar of ouder)